Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast vo FN Nitra

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako zriaďovateľ Fakultnej nemocnice Nitra, zabezpečilo kontinuálne poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a poverilo Fakultnú nemocnicu Nitra prevádzkovaním Ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Od 1.8.2022 bude detská pohotovosť situovaná v areáli Fakultnej nemocnice Nitra, v budove bývalého Krčného oddelenia.

Pondelok-piatok od 16,00-22,00 hod.

Víkendy a sviatky od 07,00-22,00 hod.

Telefónne číslo 037/ 6545 294