Ako dlho platí recept a e-recept?

Štandardný recept platí sedem dní, v prípade antibiotík len tri. Viete, čo robiť v prípade, keď recept stratí platnosť? Odpovedá PharmDr. Dana Šmátralová, zodpovedný farmaceut lekáreň Fakultná nemocnica Nitra.

Ako dlho platí recept, e-recept na lieky?

Štandardný recept ako aj e-recept platí 7 dní. V prípade receptu na antibiotiká je platnosť 3 dni, na omamné a psychotropné látky 5 dní a na lekársky predpis pohotovostnej služby 1 deň.

A v prípade zdravotníckych pomôcok?

Platnosť preskripčného záznamu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, a lekárskeho poukazu je jeden mesiac.

Platnosť preskripčného záznamu a lekárskeho poukazu na individuálne zhotovenie ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky na mieru alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na mieru je tri mesiace, ak bol preskripčný záznam uplatnený alebo lekársky poukaz predložený vo výdajni zdravotníckych pomôcok do jedného mesiaca odo dňa, keď bol vystavený. Pričom platí, že deň predpisu sa do limitu nezapočítava. Avšak jedná sa o bežné dni, nie pracovné, teda aj víkendy a sviatky.

Kedy začne plynúť platnosť receptu/e-receptu?

E-recept sa v systéme nachádza do pár minút od predpísania, takže sa dá prakticky okamžite vybrať. Ako som spomínala, do platnosti sa deň predpisu nezapočítava.

Čo robiť, ak recept/e-recept prepadne, ako má pacient postupovať?

V prípade, že recept/e-recept prepadne sa samozrejme treba znovu spojiť s lekárom pre jeho opätovné predpísanie.

Čo robiť, ak lekáreň, nemá lieky, môže prepadnúť recept/e-recept?

Ak má daný liek výpadok a nedá sa nikde zohnať, je tu možnosť objednať liek cez emergentný systém. Avšak niekedy sa môže stať, že výrobca nie je schopný dodať liek ani týmto spôsobom. V takom prípade sa môže skutočne stať, že recept prepadne.

V akých prípadoch dostane pacient opakovaný recept (12 mesiacov)?

Opakovaný recept pacient môže dostať pri chronických diagnózach, kde je predpoklad dlhodobého, príp. až doživotného užívania lieku, ktoré si nevyžaduje časté monitorovanie zmeny zdravotného stavu. Výrazne to zvyšuje komfort pacienta, ktorý nie je zaťažený opakovanou návštevou lekára každých pár mesiacov.

Stretli ste sa v lekárni s opakovaným receptom? Na aké diagnózy?

Áno, bežne opakované recepty/e-recepty fungujú. Ako som spomínala, ide o dlhodobé užívanie lieku, napr. na tlak, štítnu žľazu a pod., časté je tiež predpisovanie antikoncepcie na opakovaný recept.

Môžu byť na recepte/e-recepte predpísaných viac liekov, alebo iba jeden?

Na bežnom papierovom recepte je stále možný predpis 2 liekov, v prípade e-receptu je to len 1 liek.

Ilustračné foto: pixabay.com