Aj v našej nemocnici si viete zapožičať monitor dychu pre Vaše bábätko

Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Po dobu 30 rokoch svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak aby spĺňal náročné klinické skúšky. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Práve tento typ Vám vieme na Oddelení neonatológie našej nemocnice zapožičať po dobu 6 mesiacov, za poplatok 36 eur. Dobu požičania je možné predĺžiť v kooperácii s Nadáciou Križovatka. 

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 šíri ako jediná v SR povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Vďaka darcom a sponzorom pomáha vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice monitorom dychu. Tento monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, ale tiež apnoe pauzy, a akékoľvek nepravidelnosti dychu dieťatka a okamžite spustí alarm, aby privolal pomoc rodiča, ktorý môže v prípade potreby včas poskytnúť dieťaťu prvú pomoc.

Práve dnes (7.10.2019) sa nám podarilo vďaka darcom C&A a Reštaurácii Stará Kotolňa, spolu s  Nadáciou križovatka obdržať ďalších 22 nových monitorov dychu pre Oddelenie neonatológie našej nemocnice. 

Viac informácií o zapožičaní monitorov dychu pre Vaše bábätko získate na telefónnom čísle 037/ 6545 770, PhDr. Andrea Vranková, MHA., vedúca sestra Neonatologického oddelenia.