/* */

COVID ODD/OUM – Príručka mladého covid svišťa

STRUČNÉ PRAVIDLÁ PRÁCE NA COVID oddelení a ČERVENOM OUM – červený detský pacient (do dovŕšenia 19. roku veku) je manažovaný v réžii Infekčnej kliniky – pri potrebe hospitalizácie spolupráca s pediatrom, vylúčenie COVID-19 a následne preklad na Kliniku novorodencov, d...
Čítať viac

Príkaz riaditeľa č.7

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra   riaditeľ: MUDr. Milan Dubaj, PhD.    Príkaz riaditeľa č. 7/2020  Základné usmernenie zebezpečenia zdravotnej starostlivosti vo FN Nitra v období COVID-19 pandémie   V súvislosti s prebiehajúcou COVID pandémiou b...
Čítať viac

ZMENA: Manažment predoperačnej prípravy

22.5.2020 sa obnovila činnosť Anesteziologickej ambulancie FN Nitra. Plánovaný operačný výkon alebo intervencia: Anesteziologické predoperačné vyšetrenie potrebné k operačnému výkonu bude zrealizované najneskôr 3 dni pred nástupom pacienta do nemocnice. Pacienti, ktorí budú vyž...
Čítať viac

Interná predoperačná ambulancia opäť otvorená

Vážení pacienti, Fakultná nemocnica Nitra opätovne obnovuje prevádzku Internej predoperačnej ambulancie z dôvodu zlepšenia epidemiologickej situácie . Prosíme pacientov aby sa objednávali výhradne telefonicky na čísle 037 6545 922 v čase od 13,00 do 14,00. Tešíme sa na vás. kolek...
Čítať viac
jazyk »